(G)RSTV en het Kwadrantenmodel

(G)RSTV & het Kwadrantenmodel HOvD en CvD

 

In deze training wordt stilgestaan bij de gevolgen die het (G)RSTV denken heeft op de besluitvorming. De training behandeld de kern van het (G)RSTV model (waar dient het voor?) en het kwadrantenmodel. Vervolgens kijken we hoe de conclusies van manschappen, bevelvoerenden en Officieren van dienst hiermee besluitvorming beïnvloeden.

Een bevelvoerder maakt samen met zijn manschappen een gedegen verkenning. Uit deze verkenning  worden conclusies getrokken die rechtstreeks betrekking hebben op het brandverloop. Deze manier van communiceren heeft verstrekkende gevolgen voor de manier van inzetten. De binnenaanval is niet meer standaard.

De Officier(en) van dienst kiest samen met zijn/haar bevelvoerders een tactiek en techniek. De gekozen tactiek is te plaatsen in het kwadrantenmodel. De gekozen tactiek heeft weerslag op de andere diensten en de bevolking. In deze training wordt stilgestaan bij de gevolgen van deze beslissingen. Zo betekent ‘offensief binnen’ vooral een incident organisatie die haar focus heeft op de veiligheid en de welzijn van de manschappen. ‘Defensief buiten’ vraagt om een organisatie die goed kan verklaren aan burgers en direct belanghebbenden waarom deze tactiek gekozen is.

Wat zijn de leerdoelen van deze training?

  • Conclusies uit het (G)RSTV model koppelen aan uw besluitvorming
  • Werkproces definiëren voor ieder kwart uit het kwadrantenmodel
  • Gevolgen inschatten voor veiligheid, werkbaarheid en opschaling
  • Gevolgen inschatten voor overige diensten, belanghebbenden en burgers
  • Conclusies uit het (G)RSTV model en kwadrantenmodel omzetten in begrijpbare communicatie

Tijdens de training wordt stilgestaan bij de gevolgen van beslissingen en krijgt u concrete handvatten om in de praktijk goed in te spelen op het (G)RSTV-model en het Kwadrantenmodel. Deze training is door uw collegae in het land met veel enthousiasme ontvangen! Wij nodigen ook u uit om deze interessante training bij ons te volgen.

f

Niveau

HOvD & CvD

Instroomeisen

Operationele functie als HOvD en/of CvD en/of Leider Copi

Certificaat

Bij goed gevolg

Deelnemers

Minimaal 6

}

Dagdelen

1

Lunch/diner

Wordt desgewenst door TLO Deen georganiseerd

Voor traject

In het voor traject hebben wij de mogelijkheid om u een e-learning pakket aan te bieden

Locatie

Eigen locatie of door TLO Deen gefaciliteerd

Na traject

Advies (optioneel)

1 Meting

Aanmelden

info@tlodeen.nl

v

E-learning

Het startniveau van deze training kan worden verhoogd door de e-learning ‘ploegbijscholing brandherkenning’ te doorlopen. Zie: firelearning.nl

Kosten

Op aanvraag


 

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u ons als volgt vrijblijvend bereiken:

www.tlodeen.nl

info@tlodeen.nl

+31 345 769 148

 

Vraag direct meer informatie aan

4 + 4 =