(G)RSTV & het Kwadrantenmodel

(G)RSTV & het Kwadrantenmodel OvD

In deze training wordt stilgestaan bij de gevolgen die het (G)RSTV denken heeft op de besluitvorming. De training behandeld de kern van het (G)RSTV model (waar dient het voor?) en het kwadrantenmodel. Vervolgens kijken we hoe de conclusies van manschappen en bevelvoerders uw besluitvorming als Officier van dienst hiermee zal beïnvloeden.

Een bevelvoerder maakt samen met zijn manschappen een gedegen verkenning. Uit deze verkenning  worden conclusies getrokken die rechtstreeks betrekking hebben op het brandverloop. Deze manier van communiceren heeft verstrekkende gevolgen voor de manier van inzetten. De binnenaanval is niet meer standaard.

Als officier van dienst bent u het verzamelpunt van alle informatie over het verloop van de brand. U zorgt voor een compleet beeld in samenwerking met de bevelvoerders. Tegenstrijdigheden en opmerkelijk zaken worden door u gefilterd. U leert de signalen te interpreteren en de juist conclucies hieraan te verbinden. U bewaakt de balans tussen een veilig optreden en een effectieve en snelle brandbestrijding. Zo betekent ‘offensief binnen’ vooral een incident organisatie die haar focus heeft op de veiligheid en de welzijn van de manschappen. ‘Defensief buiten’ vraagt om een organisatie die goed kan verklaren aan burgers en direct belanghebbenden waarom deze tactiek gekozen is.

Wat zijn de leerdoelen van deze training?

  • Conclusies uit het (G)RSTV model koppelen aan uw besluitvorming
  • Werkproces definiëren voor ieder kwart uit het kwadrantenmodel
  • Gevolgen inschatten voor veiligheid, werkbaarheid en opschaling
  • Gevolgen inschatten voor overige diensten, belanghebbenden en burgers
  • Conclusies uit het (G)RSTV model en kwadrantenmodel omzetten in begrijpbare communicatie
  • Overdracht naar HOvD, CvD en/of Copi

Tijdens de training wordt stilgestaan bij de gevolgen van beslissingen en krijgt u concrete handvatten om in de praktijk goed in te spelen op het (G)RSTV-model en het Kwadrantenmodel. Deze training is door uw collegae in het land met veel enthousiasme ontvangen! Wij nodigen ook u uit om deze interessante training bij ons te volgen.

f

Niveau

OvD

Instroomeisen

In bezit van het diploma OvD of studerende hiervoor

Certificaat

Bij goed gevolg

Deelnemers

Minimaal 6

}

Dagdelen

1 of 2

Overnachting

Desgewenst (optioneel)

Voortraject

In het voor traject hebben wij de mogelijkheid om u een nulmeting en/of e-learning aan te bieden

Lunch en Diner

Kan desgewenst door TLO Deen verzorgd worden

Na traject

Advies (optioneel)

1 Meting

Aanmelden

info@tlodeen.nl

v

Opmerking

Het startniveau van deze training kan worden verhoogd door de e-learning ‘ploegbijscholing’ te doorlopen. Zie: firelearning.nl

Kosten

Op aanvraag


 

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u ons als volgt vrijblijvend bereiken:

www.tlodeen.nl

info@tlodeen.nl

+31 345 769 148

 

Vraag direct meer informatie aan

14 + 3 =